Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Numery rachunków
Numery rachunków

UWAGA !!!

Treść (tytułem) przelewu (przekazu) należy rozpocząć od wskazania sygnatury akt lub nazwy wydziału (w przypadku braku sygnatury) do którego kierowana jest opłata.
Umożliwi to terminowe zaksięgowanie wpłaty i przekazanie do wydziału, w którym znajduje się, bądź do którego ma trafić wniosek.

 

Konto dochodów budżetowych:

(wpisy sądowe,grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
NBP Oddział Okręgowy w Kielcach

  • 35 1010 1238 0804 8022 3100 0000
 

Konto sum na zlecenia:
(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
Bank Gospodarstwa Krajowego
40 1130 1192 0027 6158 4320 0002

 

Konto sum depozytowych:

(poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)

Konto sum depozytowych prowadzone jest dla Sądu Rejonowego w Kielcach w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach z następującymi numerami rachunków bankowych:

 

1.    Konto prowadzone w złotych (PLN):

11 1130 1017 0021 1002 5590 0004

2.    Konta walutowe:

-    USD 81 1130 1017 0021 1002 5590 0005

-    EUR 65 1130 1017 0021 1002 5590 0002

-    CHF 92 1130 1017 0021 1002 5590 0001

-    GBP 38 1130 1017 0021 1002 5590 0003

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego
67 1130 1192 0027 6158 4320 0001