Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

 

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku akcję TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW. Podobnie jak w latach ubiegłych, zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podczas tegorocznego Tygodnia dyżury specjalistów na terenie województwa świętokrzyskiego będą odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego w Centrum Interwencji Kryzysowej „Caritas”, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Urzędniczej 7B w Kielcach (telefon 41/366 48 47):

- od poniedziałku do piątku (od 23 do 28 lutego 2015 roku)    w godzinach od 10.00 do 18. 00,

- w sobotę (28 lutego 2012 roku) w godzinach od 10.00 do 13.00.

W ramach w/wym. akcji „Caritas” planuje udzielanie porad dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w punktach Ośrodka w następujących lokalizacjach:

- Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac NMP 1 w Kielcach,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie ul. Jana Pawła II 15,

- Stowarzyszenie „Padre” w Chęcinach ul. Franciszkańska 10,

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich ul. Armii Krajowej 22,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ul. Okrzei 49B,

- Parafia Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju ul. Lipowa 1,

- Urząd Gminy  Solec – Zdrój ul. 1 Maja 10,

- urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  ul. T. Kościuszki 10,

- Urząd Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14.

Nadto informuję, że w ramach w/wym. akcji zawodowi kuratorzy sądowi będą pełnić dyżury w poszczególnych dniach TYGODNIA i tak:

- 23 lutego 2015 roku – kuratorzy: Krzysztof Szwaja, Małgorzata Sokalska,

- 24 lutego 2015 roku – kuratorzy: Małgorzata Kopeć, Marianna Adamczyk,

- 25 lutego 2015 roku – kuratorzy: Iwona Hadryś, Dorota markowska,

- 26 lutego 2015 roku – kuratorzy: Katarzyna Hoffman – lachowska, Małgorzata Sołtysik,

- 27 lutego 2015 roku – kuratorzy: Beata Lamczyk, Małgorzata Zdeb.

Dyżury kuratorów będą pełnione w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach pod adresem Kielce ul. Malików 146a,   a w razie konieczności także w siedzibie centrum Interwencji Kryzysowej „Caritas” Kielce przy ul. Urzędniczej 7B.

 
Komunikat
W związku z konsolidacją sum depozytowych na rachunek Ministerstwa Finansów występują utrudnienia z obsługą rachunku sum depozytowych do dnia 13.02.2015 r.
 
Zarządzenie nr 4/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 4/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu.

 


Zarządzenie Nr 4/2015ikona pdf 


 
Zarządzenie Nr 3/2015 Przezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 3/2015 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy.

 


Zarządzenie Nr 3/2015ikona pdf 


 
Zarządzenie Nr 2/2015 Przezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 2/2015 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy.

 


Zarządzenie Nr 2/2015ikona pdf 


 
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 stycznia 2015r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul.Warszawskiej 44 zostają udostępnione pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania przesłuchań w trybie określonym w art. 185a-185c ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego.
Czytaj całość »
 
Komunikat

Uprzejmię informujemy, że dnia 31 grudnia 2014 roku nie będzie czynna Kasa Sądu - z uwagi na inwentaryzację.

 
PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

ikona pdf 
 
Informacja o zmianie zasad obsługiwania rachunku sum depozytowych

Informacja o zmianie zasad obsługiwania rachunku sum depozytowych

ikona pdf 
 
Informacja o zmianie numeru konta sum depozytowych

Informacja o zmianie numeru konta sum depozytowych

ikona pdf 
 
Informacja o zmianie właściwości wydziałów karnych Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014

 


 Zarządzenie Nr 53/2014

ikona pdf 


 

 
Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

    Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2014 roku pod poz. 170 zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych. Na mocy § 3 pkt. 7 tego zarządzenia z dniem 1 stycznia 2015 roku ulega zmianie właściwość spraw karnych, karno - skarbowych oraz spraw o wykroczenia rozpoznawanych w Wydziałach II, IX, XI i XII Sądu Rejonowego w Kielcach. W załączeniu przedstawiam treść Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 roku

 


 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014

ikona pdf 


 

 
IV Dzień Otwarty Komorników Sądowych

 

tydzień pomocy

 

 

Czytaj całość »
 
Zbędny sprzęt komputerowy

Informacje na temat zbędnego sprzętu komputerowego pod numerem telefonu 413495760.

(Protokół 2/14 inf)

 


Zestawienie  ikona pdf


 
Pomoc dla osób pokrzywdzonych
Pomoc dla osób pokrzywdzonych
ikona pdf 
 
Informacja dla interesantów Sądu
Istnieje możliwość parkowania samochodów interesantów Sądu na parkingu firmy Skanska, za kościołem Kapucynów w czasie trwania przebudowy ulicy Warszawskiej. 
 
Informacja dla biegłych sądowych
Informacja dla biegłych sądowychikona pdf 
 
Zaminy opłat w KRS w Kielcach

Krajowy Rejestr Sądowy informuje, iż od dnia 30 maja 2014 nastąpiły zmiany odnośnie opłat sądowych:

 

- opłata za zmianę wpisu wynosi 350 zł

 

- za złożenie sprawozdania finansowego 140 zł
Czytaj całość »
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2013 rok.

Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

Czytaj całość »
 
Zbędny sprzęt komputerowy

Informacje na temat zbędnego sprzętu komputerowego pod numerem telefonu 413495760.

(Protokół 1/14 inf)

 


Zestawienieikona word 


 
Zarzadzenie Nr 1/2014 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 1/2014 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014r.  dniem wolnym od pracy.

 


Zarządzenie Nr 1/2014 ikona pdf 


 
Zarzadzenie Nr 2/2014 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 2/2014 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014r.  dniem wolnym od pracy.

 


Zarządzenie Nr 2/2014 ikona pdf 


 
Tydzień Ofiar Przestępstw

 

tydzień pomocy

 

 

Czytaj całość »
 
Informacja Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Informacja Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o przygotowaniu nowej strony internetowej KSSiP oraz Internetowej Platformy Szkoleniowej KSSiP


   


Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2014 rok

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2014 rok


   


Czytaj całość »
 
Kasa nieczynna 17-20 grudnia 2013 roku przy ulicy Malików 146A

W dniach 17 - 20 grudnia 2013 roku w budynku Sądu przy ul.Malików 146A kasa nieczynna.

 

Opłaty proszę wnosić na konto Sądu Nr 35 1010 1238 0804 8022 3100 0000

 

lub w kasie przy ul.Warszawskiej 44.

 
Program Konferencji Sędziów Sądu Rejonowego w Kielcach

Dzień 29 listopada 2013 roku.  

Godz. 7.30 – 8.45 – śniadanie  

Grupa  A cywilna:  prowadzący SSA w Krakowie Paweł Rygiel

Godz. 9.00 – 10.30:
1.Interpretacja art. 207 kpc po najnowszych zmianach – zagadnienia praktyczne.  
Godz. 10.30 – 10.50 – przerwa

godz. 10.50 – 12.20:   
2.Związanie sądu cywilnego ostateczną decyzją administracyjną.
3.Postępowanie o zniesieniu współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego, węzłowe problemy w świetle aktualnego orzecznictwa SN;

Godz. 12.20  – 12.40 –  przerwa

Godz. 12.40 – 14.10:
4.Kontynuacja tematu  „3” sprzed przerwy.  
5.Kontradyktoryjność w postępowaniu nieprocesowym, granice podejmowania przez Sąd czynności z urzędu.  

Godz. 14.30 – 15.30 – obiad
Godz. 16.00 – 17.30 – dyskusja
Godz. 19.30  - kolacja

Grupa B  karna:  prowadzący SSN Dariusz Świecki


Godz. 9.00 – 10.30:
1.Obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę czynu, orzekany jako środek karny lub środek probacyjny.

Godz. 10.30 – 10.50 – przerwa

Godz. 10.50 – 12.20:
2.Istota odpowiedzialności sprawcy za przestępstwo  nie zgłoszenia w  terminie upadłości - art. 586 ksh. 


Godz. 12.20 – 12.40 – przerwa

Godz. 12.40 – 14.10:
3.Reprezentacja  w procesie karnym spółek wpisanych w KRS.

Godz. 14.30 – 15.30 – obiad
Godz. 16.00 – 17.30 – dyskusja
Godz. 19.30  - kolacja;

 
Zarzadzenie Nr 63/2013 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 63/2013 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie urzędowania Sądu w dniu 14 grudnia 2013 r. za dzień 24 grudnia 2013 r. który jest dniem wolnym od pracy.

 


Zestawienieikona word 


 
Informacja o zmianie konta bankowego

Informujemy, że z dniem 02.12.2013 roku ulega zmianie numer konta dla SUM NA ZLECENIE :

 

Konto sum na zlecenia:

(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Kielce Oddział Okręgowy
72 1010 1238 0804 8013 9800 0000
(UWAGA!: Konto aktualne do dnia 29.11.2013 roku)

Bank Gospodarstwa Krajowego
40 1130 1192 0027 6158 4320 0002
(UWAGA!: Konto aktualne od dnia 02.12.2013 roku)

 

 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

 

Plan dyżurów mediatorów podczas Tygodnia Mediacji oraz

Międzynarodowego Dnia Mediacji 2013r.

organizowanych w okręgu Sądu Okręgowego
w Kielcach:

 

Sąd Okręgowy w Kielcach

ul. Sienkiewicz 5 , Kielce, na parterze

 

14.X.2013r.    :

 

9.00-10.00      Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy       

12.00-14.00    Jolanta Massalska       sprawy cywilne, rodzinne

 

15.X.2013r.    :

 

 9.00-10.00     Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy

10.00-12.00    Halina Chromik          sprawy karne, rodzinne, cywilne

13.00-15.00    adw. Piotr Zięba         sprawy cywilne, gospodarcze, prawa pracy, rodzinne

 

16.X.2013r.    :

 

 9.00-10.00     Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy

10.00-12.00    Halina Chromik          sprawy karne, rodzinne, cywilne

 

17.X.2013r.    :

 

10.00-14.00    Halina Chromik          sprawy karne, rodzinne, cywilne

11.00-13.00    Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy

13.00-15.00    adw. Piotr Zięba         sprawy cywilne, gospodarcze, prawa pracy, rodzinne

 

18.X.2013r.    :

 

9.00-10.00      Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy

10.00-12.00    Halina Chromik          sprawy karne, rodzinne, cywilne

12.00-14.00    Jolanta Massalska       sprawy cywilne, rodzinne

 

19.X.2013r.    :

 

9.00-10.00      Leszek Osterczy         sprawy karne, rodzinne

11.00-12.00    Stanisław Jantarski     sprawy karne, rodzinne

 

 

Sąd Rejonowy w Końskich

ul. Iwo Odrowąża 5

Końskie

 

17.X.2013r. :

 

12.30-15.00    Anna Mikołajewska-Pająk     sprawy karne, cywilne, rodzinne

 

 

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Kościuszki 1

Ostrowiec Świętokrzyski

 

17.X.2013r.    :

 

11.00-15.00    Jan Niciak       sprawy karne, cywilne, rodzinne

 

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wydział Zamiejscowy w Opatowie

ul. Plac obrońców Pokoju 18

Opatów

 

17.X.2013r.    :

 

9.00-11.00      Andrzej Adamski       sprawy cywilne, rodzinne

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku- Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

Skarżysko Kamienna

 

17.X.2013r.    :

 

13.00-15.00    Izabela Stępień           sprawy karne, cywilne, rodzinne

 

 

Sąd Rejonowy w Starachowicach

ul. Staszica 12

27-200 Starachowice

 

17.X.2013r.    :

 

15.00-17.00    Edyta Duchnowska    sprawy karne, cywilne , rodzinne

16.00-18.00    Czesław Kozłowski    sprawy karne, cywilne , rodzinne

 

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Wydział Zamiejscowy we Włoszczowe

ul. Kusocińskiego 11

Włoszczowa

 

17.X.2013r.    :

 

9.00-12.00      Agnieszka Muszyńska           sprawy karne, rodzinne, cywilne

16.00-18.00    Mariusz Wiśniewski               sprawy cywilne, rodzinne

 


Czytaj całość »
 
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Informacje ogólne

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.


Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

 

Elektroniczne wersje broszur i poradników można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości klikając na adres :

 

http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/.

 

 
Zarzadzenie Nr 29/2013 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ZARZĄDZENIE Nr 29/2013

Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 3 kwietnia 2013r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 i § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach zarządza, co następuje:

  1. Ustalam dzień 2 maja 2013 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 11 maja 2013 roku.
  2. W dniu 11 maja 2013 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Kielcach w godzinach 7:45 – 15:45, które są też godzinami przyjęć interesantów.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kielcach.
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2012 rok
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2012 rok
Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok

Czytaj całość »
 
Zarzadzenie Nr 20/2013 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013

Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 13 marca 2013r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 i § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach zarządzam, co następuje:

  1. Ustalam dzień 31 maja 2013 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 8 czerwca 2013 roku.
  2. W dniu 8 czerwca 2013 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Kielcach w godzinach 7:45 – 15:45, które są też godzinami przyjęć interesantów.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kielcach.
 
Tydzień Ofiar Przestępstw

 

tydzień pomocy

 

 

Czytaj całość »
 
Informacja o nowym rachunku bankowym sum na zlecenie

Informacja o nowym rachunku bankowym sum na zlecenie

Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2013 rok

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2013 rok


   


Czytaj całość »
 
Podział Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującej Orzeczenia w Sprawach Karnych
   Z dniem 1 stycznia 2013r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 8 grudnia 2012, dotychczasowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych zostaje podzielony na dwa odrębne Zespoły tj. Zespół I Kuratorskiej Służby Sądowej  Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych oraz Zespół III Kuratorskiej Służby Sądowej  Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych.
 
Zarzadzenie w sprawie godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Kielcach w dniach 8 i 24 12.2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012

Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 20 listopada 2012r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 i § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach zarządzam, co następuje:

  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 8 grudnia 2012 roku.
  2. W dniu 8 grudnia 2012 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Kielcach w godzinach 7:45 – 15:45, które są też godzinami przyjęć interesantów.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kielcach.
 
Zbędne umeblowanie

Informacje na temat zbędnego umeblowania pod numerem telefonu 413495767.

(Protokół 1/12 i 2/12 gosp)

 


Zestawienie 1
ikona word  
Zestawienie 2
 ikona word  


 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Czytaj całość »
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2011 rok
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2011 rok
Czytaj całość »
 
Tydzień Ofiar Przestępstw

 

tydzieñ pomocy

 

 

Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2012 rok

 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2012 rok

 


   


Czytaj całość »
 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

 
Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach uprzejmie informuje, że w związku
z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, w dniu 20 października 2011r.
w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, pokój nr 519,
w godzinach od 9.00 do 15.00 będą pełnić dyżur mediatorzy wpisani na listę

mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach, zgodnie z przedstawionym niżej harmonogramem.


  9.00 – 15.00 – Pani Halina Chromik
  9.00 – 12.00 – Pan Leszek Osterczy
  9.00 – 12.00 – Pan Józef Włodarczyk
11.00 – 15.00 – Pan Stanisław Jantarski
12.00 – 15.00 – Pan Stanisław Ślusarczyk

 Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

 

 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejikona pdf  


 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2011 rok

 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2011 rok

 


   


Czytaj całość »
 
Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów

 

TF2006 logo

 

 

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.

Czytaj całość »
 
Nowości w serwisie