Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności
Ogłoszenia Wydziału X Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach

 Ogłoszenia Wydziału X Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach

 

 

Czytaj całość »
 
Lista adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury w postępowaniu przyspieszonym

Lista adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury w postępowaniu przyspieszonym w okresie
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

ikona pdf 
 
Lista adwokatów i radców prawnych przygotowana w dniu 5 sierpnia 2016 roku

Lista adwokatów i radców prawnych przygotowana w dniu 5 sierpnia 2016 roku

przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach część A

ikona pdf 

Lista adwokatów i radców prawnych przygotowana w dniu 5 sierpnia 2016 roku

przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach część B

 ikona pdf 
 
Zarządzenie nr 25/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenie nr 25/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ikona pdf

 
Zarządzenie nr 24/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenie nr 24/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ikona pdf

 
Zbędny sprzęt komputerowy

Informacje na temat zbędnego sprzętu komputerowego pod numerem telefonu 413495760.

(Protokół 1/16 inf)

 


Zestawienie  ikona pdf


 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2015ikona pdf 


 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015ikona pdf 


 
Konferencja ”Mediacja. Rozmowa. Zrozumienie. Rozwiązanie.”
Uprzejmie informujemy, że w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 07 marca 2016r. w godzinach 9,00-15,00 w Hotelu La Mar przy ul. Władysława Sikorskiego 2 w Kielcach, odbędzie się organizowana przez BERM CREATIVE PRODUCTION GROUP bezpłatna konferencja ”Mediacja. Rozmowa. Zrozumienie. Rozwiązanie.”
Tematyka spotkania dotyczy prezentacji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
Zaproszeni lokalni prelegenci, zajmujący się profesjonalnie mediacją, zaprezentują zasady oraz korzyści płynące z zastosowania mediacji. Przedstawią również własne, dobre praktyki w zakresie mediacji.
Zapisy na konferencję odbywają się za pośrednictwem strony internetowej http://mediacjakielce.evenea.pl lub pod numerem telefonu 790 260 925.

Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pan Rafał Sobiecki, 790 260 865, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje w dniach od 22 lutego do 27 lutego 2016r. akcję „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i praw osób pokrzywdzonych przestępstwem

  Podczas tegorocznego Tygodnia dyżury specjalistów będą się odbywały w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw – na terenie województwa świętokrzyskiego jest to Centrum Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Kieleckiej ul. Urzędnicza 7 B.

  W obchody Tygodnia włączyły się : Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.


    W związku z powyższym do pełnienia dyżurów delegowani zostali kuratorzy Sądu Rejonowego w Kielcach, którzy będą pełnić dyżury w siedzibie Sądu przy ul. Malików 146 A w godzinach 830 – 1500, a w razie konieczności w siedzibie CARITAS według następującego harmonogramu:

- 22.02.2016r –  kurator specjalista Lidia Barska
- 23.02.2016r -  kurator specjalista Marcin Stępnik
- 24.02.2016r  - kurator specjalista Marta Bąkowska
- 25.02.2016r -  kurator specjalista Paweł Chudecki
- 26.02.2016r –  kurator specjalista Katarzyna Wójcik
 
Zarządzenienr 2/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenienr 2/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ikona pdf

 
Zarządzenie nr 1/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenienr 1/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ikona pdf

 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2016 rok

PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2016 ROK

ikona pdf 
 
Zmiany organizacyjne Sądu Rejonowego w Kielcach
 Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach informuje, że z dniem 
1 stycznia 2016 roku następują zmiany organizacyjne w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach opisane w  § 1  pkt. 2) i § 2 pkt. 12 
Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 roku
w sprawie zniesienia  niektórych wydziałów w sądach rejonowych 
oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów
w sądach rejonowych (Dziennik Urzędowy MS z dnia 30 grudnia 
2015 roku, poz. 265) 
ikona pdf 
 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.ikona pdf


 
Nowości w serwisie
 
Czytaj całość »
 
Akcja Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Akcja Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia
ikona pdf 


 
Zarządzenie Nr 5/2015 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach
 
Zarządzenie Nr 5/2015 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla sędziów i pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach.
ikona pdf 


 
Informacja dotycząca organizowanej społecznej kampanii mediacyjnej
 
Informacja dotycząca organizowanej społecznej kampanii mediacyjnej pn.: "Zgoda-prezent na Dzień Dziecka"
ikona pdf 


 
Zarządzenie Nr 0210-12/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
 
Zarządzenie Nr 0210-12/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Kielcach
ikona pdf 


 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2014
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2014
ikona pdf 


 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
ikona pdf 


 
Zarzadzenie Nr 7/15 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
 
Zarządzenie Nr 7/15 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 13 marca 2015 roku.ikona pdf 


 
Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem ikona pdf
 
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

 

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku akcję TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW. Podobnie jak w latach ubiegłych, zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podczas tegorocznego Tygodnia dyżury specjalistów na terenie województwa świętokrzyskiego będą odbywały się na terenie województwa świętokrzyskiego w Centrum Interwencji Kryzysowej „Caritas”, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Urzędniczej 7B w Kielcach (telefon 41/366 48 47):

- od poniedziałku do piątku (od 23 do 28 lutego 2015 roku)    w godzinach od 10.00 do 18. 00,

- w sobotę (28 lutego 2012 roku) w godzinach od 10.00 do 13.00.

W ramach w/wym. akcji „Caritas” planuje udzielanie porad dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w punktach Ośrodka w następujących lokalizacjach:

- Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac NMP 1 w Kielcach,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie ul. Jana Pawła II 15,

- Stowarzyszenie „Padre” w Chęcinach ul. Franciszkańska 10,

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich ul. Armii Krajowej 22,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ul. Okrzei 49B,

- Parafia Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju ul. Lipowa 1,

- Urząd Gminy  Solec – Zdrój ul. 1 Maja 10,

- urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  ul. T. Kościuszki 10,

- Urząd Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14.

Nadto informuję, że w ramach w/wym. akcji zawodowi kuratorzy sądowi będą pełnić dyżury w poszczególnych dniach TYGODNIA i tak:

- 23 lutego 2015 roku – kuratorzy: Krzysztof Szwaja, Małgorzata Sokalska,

- 24 lutego 2015 roku – kuratorzy: Małgorzata Kopeć, Marianna Adamczyk,

- 25 lutego 2015 roku – kuratorzy: Iwona Hadryś, Dorota markowska,

- 26 lutego 2015 roku – kuratorzy: Katarzyna Hoffman – lachowska, Małgorzata Sołtysik,

- 27 lutego 2015 roku – kuratorzy: Beata Lamczyk, Małgorzata Zdeb.

Dyżury kuratorów będą pełnione w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach pod adresem Kielce ul. Malików 146a,   a w razie konieczności także w siedzibie centrum Interwencji Kryzysowej „Caritas” Kielce przy ul. Urzędniczej 7B.

 
Komunikat
W związku z konsolidacją sum depozytowych na rachunek Ministerstwa Finansów występują utrudnienia z obsługą rachunku sum depozytowych do dnia 13.02.2015 r.
 
Zarządzenie nr 4/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 4/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu.

 


Zarządzenie Nr 4/2015ikona pdf 


 
Zarządzenie Nr 3/2015 Przezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 3/2015 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy.

 


Zarządzenie Nr 3/2015ikona pdf 


 
Zarządzenie Nr 2/2015 Przezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 2/2015 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy.

 


Zarządzenie Nr 2/2015ikona pdf 


 
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 stycznia 2015r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul.Warszawskiej 44 zostają udostępnione pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania przesłuchań w trybie określonym w art. 185a-185c ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego.
Czytaj całość »
 
Komunikat

Uprzejmię informujemy, że dnia 31 grudnia 2014 roku nie będzie czynna Kasa Sądu - z uwagi na inwentaryzację.

 
PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

ikona pdf 
 
Informacja o zmianie zasad obsługiwania rachunku sum depozytowych

Informacja o zmianie zasad obsługiwania rachunku sum depozytowych

ikona pdf 
 
Informacja o zmianie numeru konta sum depozytowych

Informacja o zmianie numeru konta sum depozytowych

ikona pdf 
 
Informacja o zmianie właściwości wydziałów karnych Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014

 


 Zarządzenie Nr 53/2014

ikona pdf 


 

 
Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

    Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2014 roku pod poz. 170 zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych. Na mocy § 3 pkt. 7 tego zarządzenia z dniem 1 stycznia 2015 roku ulega zmianie właściwość spraw karnych, karno - skarbowych oraz spraw o wykroczenia rozpoznawanych w Wydziałach II, IX, XI i XII Sądu Rejonowego w Kielcach. W załączeniu przedstawiam treść Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 roku

 


 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014

ikona pdf 


 

 
IV Dzień Otwarty Komorników Sądowych

 

tydzień pomocy

 

 

Czytaj całość »
 
Zbędny sprzęt komputerowy

Informacje na temat zbędnego sprzętu komputerowego pod numerem telefonu 413495760.

(Protokół 2/14 inf)

 


Zestawienie  ikona pdf


 
Pomoc dla osób pokrzywdzonych
Pomoc dla osób pokrzywdzonych
ikona pdf 
 
Informacja dla interesantów Sądu
Istnieje możliwość parkowania samochodów interesantów Sądu na parkingu firmy Skanska, za kościołem Kapucynów w czasie trwania przebudowy ulicy Warszawskiej. 
 
Informacja dla biegłych sądowych
Informacja dla biegłych sądowychikona pdf 
 
Zaminy opłat w KRS w Kielcach

Krajowy Rejestr Sądowy informuje, iż od dnia 30 maja 2014 nastąpiły zmiany odnośnie opłat sądowych:

 

- opłata za zmianę wpisu wynosi 350 zł

 

- za złożenie sprawozdania finansowego 140 zł
Czytaj całość »
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2013 rok.

Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

Czytaj całość »
 
Zbędny sprzęt komputerowy

Informacje na temat zbędnego sprzętu komputerowego pod numerem telefonu 413495760.

(Protokół 1/14 inf)

 


Zestawienieikona word 


 
Zarzadzenie Nr 1/2014 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 1/2014 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014r.  dniem wolnym od pracy.

 


Zarządzenie Nr 1/2014 ikona pdf 


 
Zarzadzenie Nr 2/2014 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 2/2014 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014r.  dniem wolnym od pracy.

 


Zarządzenie Nr 2/2014 ikona pdf 


 
Tydzień Ofiar Przestępstw

 

tydzień pomocy

 

 

Czytaj całość »
 
Informacja Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Informacja Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o przygotowaniu nowej strony internetowej KSSiP oraz Internetowej Platformy Szkoleniowej KSSiP


   


Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2014 rok

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2014 rok


   


Czytaj całość »
 
Kasa nieczynna 17-20 grudnia 2013 roku przy ulicy Malików 146A

W dniach 17 - 20 grudnia 2013 roku w budynku Sądu przy ul.Malików 146A kasa nieczynna.

 

Opłaty proszę wnosić na konto Sądu Nr 35 1010 1238 0804 8022 3100 0000

 

lub w kasie przy ul.Warszawskiej 44.

 
Program Konferencji Sędziów Sądu Rejonowego w Kielcach

Dzień 29 listopada 2013 roku.  

Godz. 7.30 – 8.45 – śniadanie  

Grupa  A cywilna:  prowadzący SSA w Krakowie Paweł Rygiel

Godz. 9.00 – 10.30:
1.Interpretacja art. 207 kpc po najnowszych zmianach – zagadnienia praktyczne.  
Godz. 10.30 – 10.50 – przerwa

godz. 10.50 – 12.20:   
2.Związanie sądu cywilnego ostateczną decyzją administracyjną.
3.Postępowanie o zniesieniu współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego, węzłowe problemy w świetle aktualnego orzecznictwa SN;

Godz. 12.20  – 12.40 –  przerwa

Godz. 12.40 – 14.10:
4.Kontynuacja tematu  „3” sprzed przerwy.  
5.Kontradyktoryjność w postępowaniu nieprocesowym, granice podejmowania przez Sąd czynności z urzędu.  

Godz. 14.30 – 15.30 – obiad
Godz. 16.00 – 17.30 – dyskusja
Godz. 19.30  - kolacja

Grupa B  karna:  prowadzący SSN Dariusz Świecki


Godz. 9.00 – 10.30:
1.Obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę czynu, orzekany jako środek karny lub środek probacyjny.

Godz. 10.30 – 10.50 – przerwa

Godz. 10.50 – 12.20:
2.Istota odpowiedzialności sprawcy za przestępstwo  nie zgłoszenia w  terminie upadłości - art. 586 ksh. 


Godz. 12.20 – 12.40 – przerwa

Godz. 12.40 – 14.10:
3.Reprezentacja  w procesie karnym spółek wpisanych w KRS.

Godz. 14.30 – 15.30 – obiad
Godz. 16.00 – 17.30 – dyskusja
Godz. 19.30  - kolacja;

 
Zarzadzenie Nr 63/2013 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
Zarzadzenie Nr 63/2013 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie urzędowania Sądu w dniu 14 grudnia 2013 r. za dzień 24 grudnia 2013 r. który jest dniem wolnym od pracy.

 


Zestawienieikona word 


 
Informacja o zmianie konta bankowego

Informujemy, że z dniem 02.12.2013 roku ulega zmianie numer konta dla SUM NA ZLECENIE :

 

Konto sum na zlecenia:

(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Kielce Oddział Okręgowy
72 1010 1238 0804 8013 9800 0000
(UWAGA!: Konto aktualne do dnia 29.11.2013 roku)

Bank Gospodarstwa Krajowego
40 1130 1192 0027 6158 4320 0002
(UWAGA!: Konto aktualne od dnia 02.12.2013 roku)

 

 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

 

Plan dyżurów mediatorów podczas Tygodnia Mediacji oraz

Międzynarodowego Dnia Mediacji 2013r.

organizowanych w okręgu Sądu Okręgowego
w Kielcach:

 

Sąd Okręgowy w Kielcach

ul. Sienkiewicz 5 , Kielce, na parterze

 

14.X.2013r.    :

 

9.00-10.00      Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy       

12.00-14.00    Jolanta Massalska       sprawy cywilne, rodzinne

 

15.X.2013r.    :

 

 9.00-10.00     Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy

10.00-12.00    Halina Chromik          sprawy karne, rodzinne, cywilne

13.00-15.00    adw. Piotr Zięba         sprawy cywilne, gospodarcze, prawa pracy, rodzinne

 

16.X.2013r.    :

 

 9.00-10.00     Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy

10.00-12.00    Halina Chromik          sprawy karne, rodzinne, cywilne

 

17.X.2013r.    :

 

10.00-14.00    Halina Chromik          sprawy karne, rodzinne, cywilne

11.00-13.00    Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy

13.00-15.00    adw. Piotr Zięba         sprawy cywilne, gospodarcze, prawa pracy, rodzinne

 

18.X.2013r.    :

 

9.00-10.00      Izabela Buszewicz      sprawy cywilne, rodzinne, prawa pracy

10.00-12.00    Halina Chromik          sprawy karne, rodzinne, cywilne

12.00-14.00    Jolanta Massalska       sprawy cywilne, rodzinne

 

19.X.2013r.    :

 

9.00-10.00      Leszek Osterczy         sprawy karne, rodzinne

11.00-12.00    Stanisław Jantarski     sprawy karne, rodzinne

 

 

Sąd Rejonowy w Końskich

ul. Iwo Odrowąża 5

Końskie

 

17.X.2013r. :

 

12.30-15.00    Anna Mikołajewska-Pająk     sprawy karne, cywilne, rodzinne

 

 

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Kościuszki 1

Ostrowiec Świętokrzyski

 

17.X.2013r.    :

 

11.00-15.00    Jan Niciak       sprawy karne, cywilne, rodzinne

 

 

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wydział Zamiejscowy w Opatowie

ul. Plac obrońców Pokoju 18

Opatów

 

17.X.2013r.    :

 

9.00-11.00      Andrzej Adamski       sprawy cywilne, rodzinne

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku- Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

Skarżysko Kamienna

 

17.X.2013r.    :

 

13.00-15.00    Izabela Stępień           sprawy karne, cywilne, rodzinne

 

 

Sąd Rejonowy w Starachowicach

ul. Staszica 12

27-200 Starachowice

 

17.X.2013r.    :

 

15.00-17.00    Edyta Duchnowska    sprawy karne, cywilne , rodzinne

16.00-18.00    Czesław Kozłowski    sprawy karne, cywilne , rodzinne

 

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Wydział Zamiejscowy we Włoszczowe

ul. Kusocińskiego 11

Włoszczowa

 

17.X.2013r.    :

 

9.00-12.00      Agnieszka Muszyńska           sprawy karne, rodzinne, cywilne

16.00-18.00    Mariusz Wiśniewski               sprawy cywilne, rodzinne

 


Czytaj całość »
 
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Informacje ogólne

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.


Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

 

Elektroniczne wersje broszur i poradników można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości klikając na adres :

 

http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/.

 

 
Zarzadzenie Nr 29/2013 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ZARZĄDZENIE Nr 29/2013

Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 3 kwietnia 2013r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 i § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach zarządza, co następuje:

  1. Ustalam dzień 2 maja 2013 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 11 maja 2013 roku.
  2. W dniu 11 maja 2013 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Kielcach w godzinach 7:45 – 15:45, które są też godzinami przyjęć interesantów.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kielcach.
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2012 rok
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2012 rok
Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok

Czytaj całość »
 
Zarzadzenie Nr 20/2013 Przezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013

Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 13 marca 2013r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 i § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach zarządzam, co następuje:

  1. Ustalam dzień 31 maja 2013 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 8 czerwca 2013 roku.
  2. W dniu 8 czerwca 2013 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Kielcach w godzinach 7:45 – 15:45, które są też godzinami przyjęć interesantów.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kielcach.
 
Tydzień Ofiar Przestępstw

 

tydzień pomocy

 

 

Czytaj całość »
 
Informacja o nowym rachunku bankowym sum na zlecenie

Informacja o nowym rachunku bankowym sum na zlecenie

Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2013 rok

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2013 rok


   


Czytaj całość »
 
Podział Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującej Orzeczenia w Sprawach Karnych
   Z dniem 1 stycznia 2013r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 8 grudnia 2012, dotychczasowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych zostaje podzielony na dwa odrębne Zespoły tj. Zespół I Kuratorskiej Służby Sądowej  Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych oraz Zespół III Kuratorskiej Służby Sądowej  Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych.
 
Zarzadzenie w sprawie godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Kielcach w dniach 8 i 24 12.2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012

Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 20 listopada 2012r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 i § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach zarządzam, co następuje:

  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 8 grudnia 2012 roku.
  2. W dniu 8 grudnia 2012 roku ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Kielcach w godzinach 7:45 – 15:45, które są też godzinami przyjęć interesantów.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kielcach.
 
Zbędne umeblowanie

Informacje na temat zbędnego umeblowania pod numerem telefonu 413495767.

(Protokół 1/12 i 2/12 gosp)

 


Zestawienie 1
ikona word  
Zestawienie 2
 ikona word  


 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Czytaj całość »
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2011 rok
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2011 rok
Czytaj całość »
 
Tydzień Ofiar Przestępstw

 

tydzieñ pomocy

 

 

Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2012 rok

 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2012 rok

 


   


Czytaj całość »
 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

 
Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach uprzejmie informuje, że w związku
z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, w dniu 20 października 2011r.
w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, pokój nr 519,
w godzinach od 9.00 do 15.00 będą pełnić dyżur mediatorzy wpisani na listę

mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach, zgodnie z przedstawionym niżej harmonogramem.


  9.00 – 15.00 – Pani Halina Chromik
  9.00 – 12.00 – Pan Leszek Osterczy
  9.00 – 12.00 – Pan Józef Włodarczyk
11.00 – 15.00 – Pan Stanisław Jantarski
12.00 – 15.00 – Pan Stanisław Ślusarczyk

 Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

 

 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejikona pdf  


 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2011 rok

 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2011 rok

 


   


Czytaj całość »
 
Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów

 

TF2006 logo

 

 

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.

Czytaj całość »
 
Nowości w serwisie