Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności
Wsparcie dla rodzin z dziećmi

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 
Komunikat Rzeczników Prasowych Sądu Okręgowego w Kielcach
Komunikat Rzeczników Prasowych Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie zebrania sędziów w dniu 20 kwietnia 2017 roku
ikona pdf 
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2016
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2016ikona pdf 
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016ikona pdf 
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Czytaj całość »
 
Zbędne umeblowanie biurowe

W związku z wycofaniem z użytkowania uszkodzonych mebli podmioty zainteresowane ich pozyskaniem proszę o kontakt pod numerem telefonu 413495767.

Do przekazania posiadamy: 15 szaf na akta, 4 biurka oraz krzesła i fotele 80 sztuk.

  
Informacja dla interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie uiszczania opłat sądowych

Informacja dla interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie uiszczania opłat sądowych 

ikona pdf 
 
Lista adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury w postępowaniu przyspieszonym

Lista adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury w postępowaniu przyspieszonym w okresie
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

ikona pdf 
 
PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2017 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2017 ROK

ikona pdf 
 
Zbędny sprzęt komputerowy

Informacje na temat zbędnego sprzętu komputerowego pod numerem telefonu 413495760.

(Protokół 2/16 inf)

 


Zestawienie  ikona pdf


 
Lista adwokatów i radców prawnych

Lista adwokatów i radców prawnych przygotowana w dniu 20 lutego 2017 roku

przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach część A

ikona pdf 

Lista adwokatów i radców prawnych część B

 ikona pdf 
 
Zarządzenie nr 25/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenie nr 25/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ikona pdf

 
Zarządzenie nr 24/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenie nr 24/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ikona pdf

 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2015ikona pdf 


 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015ikona pdf 


 
Zarządzenienr 2/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenienr 2/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ikona pdf

 
Zarządzenie nr 1/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarządzenienr 1/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

ikona pdf

 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2016 rok

PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2016 ROK

ikona pdf 
 
Zmiany organizacyjne Sądu Rejonowego w Kielcach
 Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach informuje, że z dniem 
1 stycznia 2016 roku następują zmiany organizacyjne w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach opisane w  § 1  pkt. 2) i § 2 pkt. 12 
Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 roku
w sprawie zniesienia  niektórych wydziałów w sądach rejonowych 
oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów
w sądach rejonowych (Dziennik Urzędowy MS z dnia 30 grudnia 
2015 roku, poz. 265) 
ikona pdf 
 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.ikona pdf


 
Zarządzenie Nr 0210-12/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach
 
Zarządzenie Nr 0210-12/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Kielcach
ikona pdf 


 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2014
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za rok 2014
ikona pdf 


 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
ikona pdf 


 
Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem ikona pdf
 
PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

ikona pdf 
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2013 rok.

Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2014 rok

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2014 rok


   


Czytaj całość »
 
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Informacje ogólne

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.


Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

 

Elektroniczne wersje broszur i poradników można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości klikając na adres :

 

http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/.

 

 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2012 rok
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2012 rok
Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok

Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2013 rok

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2013 rok


   


Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Czytaj całość »
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2011 rok
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Kielcach za 2011 rok
Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2012 rok

 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2012 rok

 


   


Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

 

 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejikona pdf  


 
Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2011 rok

 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kielcach na 2011 rok

 


   


Czytaj całość »
 
Nowości w serwisie