Dyrektor Sądu Rejonowego w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowiska stażysty do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Kielcach (dwa wolne etaty)

Dokumentacja:

Pobierz plik

Informacja o konkursie
ikona pdf
Klauzula informacyjna (proces rekrutacji)  ikona pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  ikona pdf