Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna

Sąd Rejonowy w Kielcach

ul. Warszawska 44

25-312 Kielce

tel: (0-41) 34-95-600
fax: (0-41) 34-42-935

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

NIP: 657-18-39-035

 

Mapa dojazdu do Sądu Rejonowego w Kielcach

przy ulicy Warszawskiej 44.

Mapa dojazdu do Sadu Rejonowego w Kielcach

przy ulicy Malików 146A.

Image Image

    

 
KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy,  że z uwagi na problemy techniczne, w dniu dzisiejszym tj. 14 lipca 2017r. brak jest łączności telefonicznej jak również występują problemy w obsłudze interesantów Wydziałów: VI Ksiąg Wieczystych, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego i Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej mieszczących się w siedzibie Sądu przy ul. Malików 146A.

 

Jednocześnie przepraszamy za zaistniałe trudności.

 
INFORMACJA
  Od dnia 6 października 2014r. TELEFONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, mieszczące się w Krakowie przy ulicy Farmaceutów 2 udziela informacji telefonicznej w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Rejonowym w Kielcach (z wyłączeniem spraw toczących się w X Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego i w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych) jak również przed sądami w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.
  Informację można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z w/w BOI poprzez numery infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta czynne jest i udziela informacji:
w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00
 
INFORMACJA
   Dowiedz się o stanie swojej sprawy- poprzez Internetowy Portal Informacyjny pod adresem

https://portal.krakow.sa.gov.pl/

Szczegóły w zakładce "Informacje".

 

INFORMACJA

   Od dnia 15.04.2015 roku w Sądzie Rejonowym w Kielcach funkcjonuje Internetowy Portal Publikacji Orzeczeń. Pulikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem

http://orzeczenia.ms.gov.pl/

 

 INFORMACJA

  Istnieje Możliwość pobrania bezpłatnego odpisu aktualnego z KRS  (informacje w zakładce "Informacje dodatkowe")

Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

  

,,NIEBIESKA  LINIA”

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuje, iż został uruchomiony telefon interwencyjno- informacyjny ,,Niebieska Linia” 801-12-00-02. Szczegóły dotyczące powyższego telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym  przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny  z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.KOMUNIKAT
 

Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach informuje, że dzięki wprowadzeniu systemu S24 możliwa jest rejestracja spółki z o.o., jawnej i komandytowej przez Internet
w ciągu 24 godzin.

W w/w systemie możliwe jest podpisanie umowy, dokonanie płatności elektronicznej i wysłanie do Sądu rejestrowego wszystkich niezbędnych dokumentów w celu rejestracji spółki.

Zakładając konto w systemie - za pośrednictwem serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie internetowej. https://ekrs.ms.gov.pl, niezbędne jest wskazanie swoich danych (osobowe, adresowe) i uwierzytelnienie ich poprzez podanie swojego loginu i  hasła. Informacje te stanowią podpis elektroniczny, który służy zarówno do logowania do systemu, jak

i podpisywania dokumentów.

 

Z systemu mogą korzystać obywatele polscy jak i cudzoziemcy.W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego przy rejestracji konta nie jest wymagany numer PESEL.

W każdym przypadku konieczne jest natomiast określenie  dokumentu tożsamości, jakim posługuje się osoba fizyczna.

 

Przy rejestracji S24 konieczne jest współdziałanie wspólników przy ustalaniu treści umowy i jej podpisaniu oraz osób uprawnionych do reprezentacji (np. członków zarządu sp. z o. o., wspólników uprawnionych do reprezentacji sp. j. lub komplementariuszy sp. k ), które są kompetentne do rejestracji spółki, jak i podpisania listy wspólników czy oświadczenia w  sprawie wniesienia wkładów.


 

Godziny pracy

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Kielcach:
poniedziałek: 8:15 - 18:00

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów/Oddziałów:

poniedziałek: 8:15 - 16:15

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45

Godziny przyjęć interesantów w Punkcie Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego:

poniedziałek: 8:30 - 17:45
wtorek - piątek: 8:00 - 15:15

przy czym POI czynny jest: poniedziałek: 8:15 - 18:00 - w ramach dyżuru instnieje możliwość złożenia wniosku/pisma,

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45.

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Kielcach ulica Warszawska 44:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 14:00

przerwa 11:00 - 11:20

/w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godziny 13:00/

Godziny pracy punktu kasowego w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Malików 146a:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:30

Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Kielcach:

poniedziałek: 8:15 - 18:00 przerwa 11:00 - 11:20
wtorek - piątek: 7:45 - 15:45 przerwa 11:00 - 11:20

Godziny Pracy Biura Podawczego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych  i X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (Malików 146a):
poniedziałek: 8:30 - 14:30
wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

 

Punkt Obsługi Interesantów parter Sądu:

Punkt konsultacji medycznej

 • Pokój nr 1

Czytelnia ogólna

 • Pokój nr 2

Sprawy karne, wykroczeniowe i wykonawcze - rozpatrywane przez Wydziały: II, IX i XIII

 • Stanowisko 2-3 

Sprawy cywilne, rodzinne i nieletnich, gospodarcze, upadłościowe i restrukturyzacyjne, pracy i ubezpieczeń społecznych - rozpatrywane przez Wydziały: I, VIII, III, V\sekcję ds. Upadłowściowych i Restrukturyzacyjnych i IV

 • Stanowisko5-6

Kierownik Punktu Obsługi Interesantów

 • Stanowisko 4
kontakt/zamawianie akt za pośrednictwem TBOI w Krakowie tel 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286 32 83.
 • Godziny udostępniania akt sądowych w czytelni akt:
 • poniedziałek: 8:30 - 17:45
 • wtorek - piątek: 8:00 - 15:15
Księgi Wieczyste ul. Malików 146A
 • Biuro Podawcze, Odpisy ksiąg wieczystych (41)34-958-06
 • Czytelnia ksiąg wieczystych (41)34-958-03

Krajowy Rejestr Sądowy ul. Malików 146A

 • Informacja w sprawach przedsiębiorstw i stowarzyszeń (41)34-958-41
 • Centralna Informacja i MSiG,Biuro podawcze, czytelnia tel. (41)34-958-35 i (41)34-958-31

Właściwość miejscowa:

Miasto Kielce oraz gminy: Bieliny, Checiny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk

 

Jednostki nadrzędne

Pozostałe jednostki okregu kieleckiego